Huishoudelijk reglement

Behandeling vindt uitsluitend op afspraak plaats.

In verband met de legitimatieplicht in de gezondheidszorg wordt u verzocht uw geldige verzekeringspas en identiteitsbewijs mee te nemen bij uw eerste afspraak.

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. De Wet bescherming persoonsgegevens wordt hierbij in acht genomen.
Neemt u bij uw bezoek aan de praktijk a.u.b. een badlaken of handdoek mee. De praktijk zorgt voor schone onderlakens.

In verband met de aard van de behandeling wordt u verzocht uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen. (In de praktijk is geen gelegenheid om te douchen.)

Voor aanvang van de eerste massagetherapie behandeling of sportmassage wordt altijd een intakegesprek gehouden met betrekking tot uw gezondheid en uw medische verleden.

Bij twijfel over een bestaande klacht kan de behandeling gestaakt worden en kan u doorverwezen worden naar een arts. Na de toestemming van de behandelend arts kan verder behandeld worden.

Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of een specialist dan kunt u gevraagd worden met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of iets dergelijks, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen.

Praktijk SanderBanken is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. (bijv. vlekken van de massage olie op kleding)

Praktijk SanderBanken is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld of stil gezet te zijn in de behandelruimte.

Indien u opmerkingen of ideeën heeft ter verbetering van de dienstverlening dan wordt dit zeer op prijs gesteld. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk doorgeven.

Heeft u vragen over de praktijkregels, neemt u dan contact op.

Tijdig afmelden

Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren.
Bij niet of te laat geannuleerde afspraken bent u het verzuimtarief van de behandeling verschuldigd. Deze rekening wordt NIET vergoed door de zorgverzekeraar.

Klachten

 

Call Now Button