Rugpijn massage

Rugproblemen zijn de meest voorkomende klachten in de westerse beschaving. Rugpijn massage omvat verschillende massagetechnieken om de lage rugklachten te lijf te gaan.

Ongeveer 80% van de Nederlanders (volwassenen) – dat is 4 op de 5 – ervaart (regelmatig) zeurende en stekende rugklachten in zijn leven. Rugpijn is een verzamelnaam van verschillende klachten aan de rug.
De meerderheid van ischias en overige rugklachten hebben te maken met stress, slechte houding, ongelukken of verzwakte buik- en rugspieren.

Als uw lichaam pijn ervaart in de heup of onderrug dan compenseert ons lichaam automatisch de zwakte in dat gebied door er last vanaf te nemen en het over te brengen op een ander deel van uw lichaam. Dit geeft extra druk en verergert vaak het probleem.

Specifieke oorzaken veroorzaken ongeveer 5% tot 10% van de rugklachten, de overige 90% – 95% zijn A-specifieke rugklachten.

Wat zijn A-specifieke rugklachten

A-specifieke lage rugpijn is een verzamelnaam voor een aantal moeilijk uit elkaar te houden aandoeningen van de rug. Belangrijk is of de rugpijn kort of al lang bestaat, maar ook hoe hevig de pijn is.
Bij het merendeel van de rugklachten is er geen organische oorzaak aantoonbaar; dit worden A-specifieke rugklachten genoemd. Het is niet alleen een sociaal-medisch probleem maar ook een financieel probleem vanwege het grote ziekteverzuim.

Rugklachten ontstaan door een samenspel van factoren, die zowel persoon- als werk gebonden zijn.

Onder A-specifieke rugklachten vallen ook de volgende “diagnoses”:

 • Lumbago:  Pijn- en stijfheidsklachten in het onderste gedeelte van de rug (verzamelnaam lage rugpijn).
 • Spit: Pijn- en stijfheidsklachten in het onderste gedeelte van de rug, eventueel met uitstraling naar de billen en liezen. Soms is er ook sprake van uitstraling in de bovenbenen. De klachten komen vaak sterk overeen met hernia klachten.
 • Ischias: Alleen pijnklachten in het verloop van de Nervus Ischiadicus (de grote beenzenuw).Rugpijn Massage - Praktijk SanderBanken Etten-Leur
 • Versleten tussenwervelschijven: Versleten tussenwervelschijven is op zich wel een medische (specifieke) diagnose. Uit onderzoek is alleen gebleken dat een groot percentage van de mensen boven de 30 versleten tussenwervelschijven heeft. Slecht een klein percentage rapporteert pijnklachten in dat gebied. De diagnose levert dus niet per definitie pijn- en stijfheidsklachten op.
 • Spierscheur.

In veel gevallen kan de oorzaak van het symptoom (lage) rugpijn niet met 100% zekerheid worden vastgesteld. Men spreekt dan altijd van A-specifieke klachten.

Rugpijn massage omvat verschillende massagetechnieken om de lage A-specifieke rugklachten te lijf te gaan.
Cliënten met specifieke rugklachten worden doorverwezen naar de huisarts of specialist
, rugpijn massage wordt dan alleen met toestemming van de huisarts of specialist toegepast.

Specifieke (lage) rugklachten zijn onder andere:

 • Hernia
 • Wervel inzakking bij osteoporose
 • Wervelkolom metastase
 • Ziekte van Bechterew
 • Andere medische aanwijsbare oorzaken

Wat zijn de oorzaken van rugpijn

Voor de A-specifieke lage rugklachten is geen medische oorzaak aan te wijzen. In de meeste gevallen ontstaan deze rugklachten door een combinatie van belasting factoren.
Vaak zijn verkeerde houding en of bewegingen de oorzaak van lage rugklachten. Deze verkeerde werkhouding gaat vaak samen met een verhoogde spierspanning. Ook kan het zijn dat u een verkeerde manier van bewegen heeft. Zo kan het zijn dan u in zijn dagelijks leven of werk een verkeerde tiltechniek gebruikt en zo de rug verkeerd belast.

Men ziet vaak dat de oorzaak van lage rugklachten niet alleen door lichamelijke belasting ontstaat maar ook door psychosociale factoren. Dit zijn factoren die in het sociale vlak liggen en die de belastbaarheid van een persoon (tijdelijk) verminderen. Psychosociale factoren kunnen een klacht laten ontstaan, in stand houden of verergeren. Als iemand niet lekker in zijn vel zit kan negatieve invloed hebben op zijn gesteldheid. Hierdoor kan er een te hoge spierspanning optreden in het lichaam waardoor er klachten ontstaan. Stress is een heel goed voorbeeld van een psychosociale factor die invloed heeft op de gesteldheid van de mens. Aangezien de klachten zowel op lichamelijk als psychosociaal vlak per cliënt enorm verschillen kan men niet één oorzaak voor A-specifieke klachten aanwijzen.

De meest voorkomende oorzaken van rugpijn:

 • Zwaar lichamelijk werk
 • Zwaar geestelijk werk
 • Buigen
 • Draaien van de rug
 • Tillen en trekken
 • Herhaaldelijk dezelfde beweging uitvoeren
 • Statische houding (staan/zitten)
 • Trillingen
 • Verkeerde houding
 • Dragen van hakken / verkeerde schoenen

Psychische oorzaken voor rugpijn:

 • Stress.
 • Depressie.
 • Mentale werkstress.
 • Verhuizing.
 • Ontslag.
 • Scheiding.
 • Sterfte.

Wat kan u zelf doen om de klachten te verminderen

 • Onderzoek toont aan dat langdurige bedrust meer kwaad dan goed doet. Vermijd daarom liggen in bed, tenzij op dringend advies van een dokter of fysiotherapeut. Wanneer bedrust wordt aangeraden dan geldt dit advies voor uiterlijk drie dagen.
 • Gebruik indien nodig pijnstillers en spierontspanners. Neem deze op vaste tijden in en niet wanneer u pijn krijgt. Gebruik deze medicatie ook gedurende een van te voren vaststaande tijd. Dus drie, vijf of zeven dagen waarbij u de medicatie in de ochtend, middag of avond inneemt.
 • Blijf zoveel mogelijk bewegen. Dit geldt ook bij bedrust. Hiermee onderhoudt u een goede doorbloeding van uw rug en bekken. U voorkomt tevens dat u stijf of Immobiel wordt.
 • Voorover bukken vermijden. Wanneer u toch iets van de grond moet oprapen probeer Dit dan met een holle rug te doen en zo diep goed mogelijk in de heupen en knieën te buigen.
 • Zo min mogelijk zitten. Als u moet zitten, kies dan een stevige rechte stoel en maak gebruik van een zogenaamde lumbale rol – gemaakt van een opgevouwen handdoek – in de onderrug. Wanneer u opstaat schuif dan eerst zoveel mogelijk naar voren voordat u iets vooroverbuigt.
 • Vermijd zachte stoelen en lage dikke kussens.
 • Wanneer u voelt dat u rust nodig heeft is het beter dat u gaat liggen dan dat u gaat zitten. Hierdoor neemt namelijk de druk op uw lendenwervels af.
 • Laat het tillen van gewicht in de acute fase van rugpijn achterwege. Zelfs lichte voorwerpen kunnen te veel druk op de wervels geven. Vraag hulp aan anderen bij het verplaatsen van voorwerpen.
 • Vermijd rechtop zitten in bed.
 • Zo min mogelijk auto te rijden. En, als het dan toch moet, zorg dan dat de autostoel in een rechte positie staat en maak gebruik van een lumbale rol (kussentje in de rug / lenden steun).
 • Wanneer u moet niesen of hoesten ga dan staan en leun met de rug iets achterover met uw handen in de lenden.  Zitten of voorover bukken vermijden bij het hoesten.
 • Het is belangrijk dat u een comfortabele positie vindt waarin u goed kan slapen, zodat u uw rug tot rust kan laten komen. Vermoeidheid zal de pijnervaring namelijk doen toenemen. Gebruik slechts een dun kussen en vermijd slapen in een opgerolde houding. Bij het opstaan uit bed buig de benen en rol op uw zij. Steek vervolgens de onderbenen over de bedrand en gebruik uw armen om uzelf overeind te duwen.
 • Probeer zo snel mogelijk weer naar uw werkplek terug te keren. Hoe langer u thuis blijft hoe moeilijker het wordt om uiteindelijk weer terug te keren naar het werk.

 

Call Now Button